Chalmers

Avdelningen för interaktionsdesign vid Chalmers i Göteborg behandlar samspelet mellan människor och produkter i vilka informationsteknologi är en central komponent. Detta kan exempelvis handla om utformningen av gränssnitt och design för en specifik spelupplevelse. 

I samarbete med Göteborgs universitet finns även en master-utbildning i speldesign och teknik