Inriktningar för svenska spelstudenter

Baserat på antagningar 2015 (andelar i %)
 

Antal ansökningar och antagningar

Baserat på siffror från både universitet/högskolor och YH
 

Andel som har jobb i branschen efter YH-utbildning

Andel i %
 

Vidare läsning
För mer detaljerad information och statistik om svenska och nordiska spelutbildningar, läs Dataspelsbranschens rapport Nordic Game Education Index.