Stödmedlem och utbildningsmedlem i Dataspelsbranschen
 

Bli stödmedlem i Dataspelsbranschen!

För att Sverige ska ha världens bästa spelutbildningar behöver dialogen mellan industri och lärosäten utvecklas. Med ett stödmedlemskap erbjuder Dataspelsbranschen en unik direktkontakt mellan svenska utbildningar och svensk spelindustri.

Vi bjuder in alla Högskolor, Universitet och Yrkeshögskolor som utbildar blivande spelutvecklare att söka medlemskap i Spelplan-ASGD, som utgör ena halvan av Dataspelsbranschen, intresseförening och branschorganisation för spelföretag i Sverige.

Vad ger ett Stödmedlemskap en utbildning?

  • Branschrepresentanter deltar i utbildningarnas ledningsgrupp och kvalitetsarbete
  • Vi för kontinuerlig dialog med YH-myndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer
  • Vi förbättrar kontakten med branschföretagen
  • Vi ger stöd i praktikplatshantering och föreläsningar i hur spelbranschen ser ut och hur man på bästa sätt söker jobb/praktikplats
  • Förmånliga rabatter på olika event
  • Evenemang, workshops och föreläsningar speciellt skapade för stödmedlemmar
  • Stödmedlemmar har tillgång till alla förmåner och medlemsservice som ordinarie medlemmar, men har ingen rösträtt på medlemsmöten eller möjlighet att inneha styrelseplats

Nätverk

Dataspelsbranschen har en aktiv HR-grupp (personalchefer från ett antal större svenska spelföretag) som träffas regelbundet för att bland annat diskutera samarbetet med utbildningar. Vi har även en aktiv Utbildningsgrupp som samlar representanter från landets olika spelutbildningar.

Sveriges framtid som spelnation hänger mycket på att vi kan utbilda tillräckligt många människor med rätt kompetenser. Vi vet också att våra medlemmar är intresserade av att ha så bra utbildningar som möjligt så de kan anställa kompetent personal.

Tid för det viktigaste

Skolorna själva har ofta fullt upp med att bedriva utbildning och att upprätthålla en relation med spelföretag är tidskrävande. Detta är en av anledningarna som Dataspelsbranschen satsar på att vara en länk mellan båda parter. Ett stödmedlemskap visar att utbildningen är mån om en relation till den bransch den utbildar för och har stort ett engagemang i studenternas framtid.

En lyckad satsning på utbildning ger Sverige en större konkurrenskraft i spelbranschen!

För mer information om stödmedlemskap, kontakta info@dataspelsbranschen.se


Medlemmar