YH eller högskola?

YH eller Universitet?

Innan du går närmare in på vilka spelutbildningar du vill söka bör du göra ett grundläggande val: YH-utbildning eller universitet och högskola.

Det är ganska stora skillnader mellan att studera på en YH-utbildning och på en högskola eller ett universitet. En högskoleutbildning ger en bred teoretisk grund som gör dig behörig till en stor mängd yrken och akademisk forskning, även utanför spelutveckling. En yrkeshögskoleutbildning, däremot, passar dig som vet vad du vill arbeta med och vill ha stora chanser till jobb direkt efter utbildningen.

YH-utbildning Högskola/Universitet
Längd 1,5 - 2,5 år 3 år för kandidatexamen, 5 för master
Praktik Minst en tredjedel är LiA - lärande i arbete Vanligtvis inte
Rätt till studiemedel Ja Ja
Teoretisk nivå Låg till medel Hög
Forskningsförberedande Nej Ja
Behörighetskrav Fokus på arbetsprover Fokus på betyg

Vad är LIA?

LIA – eller lärande i arbete – innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. En YH-utbildning som omfattar minst två års heltidsstudier ska innehålla minst ett halvår, alltså en hel termin, lärande i arbete.   

Syftet med LIA är att studenterna ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en regelrätt anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet deltar aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA.


För mer information om Yrkeshögksolan, besök Myndigheten för yrkeshögskolan.
Du kan även läsa mer om skillnaderna på allastudier.se.