Utbildning för Level design och game design
 

Level Design & Game Design

Speldesigners och level designers  arbetar med att konstruera hur spelet ska spelas och hur det kommer att upplevas. En speldesigner har ofta en mer senior och övergripande roll, medan en level designer arbetar med mindre element, till exempel hur en bana ska spelas och upplevas.

Level Design

Level Design eller bandesign är processen då man designar, skapar och balanserar banor, nivåer och uppdrag för ett datorspel. Vanligtvis använder man programvara specifikt utvecklad för denna uppgift, så kallade level editors, såsom QuArK, GtkRadiant, Valve Hammer Editor eller UnrealEd. I många spelproduktioner skapas dessutom interna verktyg för att skapa banor och nivåer, då de generella inte alltid passar för uppgiften.

Hur utbildar man sig till level designer?
Du kan utbilda dig till level-designer på Forsbergs Skola i Stockholm, The Game Assembly i Malmö, Uppsala Universitet och på Luleå tekniska universitet i Skellefteå (trots undertiteln "Filmdesign"). 

På gymnasienivå kan du läsa Teknikprogrammet – spelutveckling på LBS.

Yrkeskoder
Yrken på Arbetsförmedlingen visas enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK som Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för. Lediga jobb inom design finns under yrkesgruppen Designer inom spel och digitala medier (SSYK 2173).

Game Design

Game Designern eller speldesignern ansvarar för utveckling och genomförande av det överordnade spelkonceptet. Detta gäller spelets samtliga element, inte minst gameplay (regler och förutsättningar för en god spelupplevelse) i alla dess delar (spelmekanik, spelets balans, spelets navigering, spelets handlingsstrukturer, spelfiktionen och spelupplevelsen). 

I samarbete med producenten har speldesignern ansvar för att planera och värdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser. Därutöver har speldesignern ansvar för det speldesignens struktur i det omfattande designdokumentet.

Hur utbildar man sig till speldesigner?
Att utbilda sig till speldesigner är ganska komplicerat. Det är många olika kunskaper som krävs och ofta har personen i fråga redan innan utbildningen en hel del förkunskaper. Det finns designutbildningar på Forsbergs SkolaPlaygroundSquad, FutureGamesHögskolan i Skövde och Uppsala Universitet.

På gymnasienivå kan du läsa Teknikprogrammet – spelutveckling på LBS.

Hur långt tid tar det innan man blir speldesigner på ett spelföretag?
Det är ovanligt att någon går direkt från en utbildning till att bli speldesigner på ett företag. Startar man eget är det förstås annorlunda men yrket kräver fortfarande en del erfarenhet. Vägen till speldesigner börjar ofta som level designer eller QA.  Det kan ta många år att bli speldesigner på ett större företag. Göteborgs universitet har en utbildning på master-nivå.  

Yrkeskoder
Yrken på Arbetsförmedlingen visas enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK som Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för. Lediga jobb inom design finns under yrkesgruppen Designer inom spel och digitala medier (SSYK 2173).