Utbildning i spelgrafik, 3D och 2D
 

Grafiker

 

En grafiker har hand om spelets visuella uttryck med 3D-modeller, texturer och miljöer. En konstnärlig förmåga är viktig för en grafiker att ha som grund i arbetet.

3D Artist & Tech Artist

3D artist eller 3D-grafiker är ett relativt brett begrepp som ibland kan användas för en animatör, texturerare och/eller tech artist. 

3D-grafikern ansvarar för att utveckla spelets 3D-modeller och kompositioner, och att se till att det framställs nödvändig mängd grafik. För att få en bättre bild av vad en 3D-grafiker gör rekommenderar vi att du besöker olika 3D-forum. 

Hur utbildar man sig till 3D-grafiker?
Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på YH-utbildningarna PlaygroundsquadThe Game Assembly, FutureGames och Forsbergs Skola samt universitetsutbildningar på Högskolan i Skövde, Uppsala Universitet och Luleå tekniska universitet. Som 3D-grafiker är du nödvändigtvis inte bra på att rita (eftersom du fokuserar på den tekniska biten), men det kan vara bra att ha hyfsad koll på färg, form och perspektiv.

På gymnasienivå kan du läsa Estetiska programmet – spelgrafik på LBS.  

Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 3471 Tecknare, illustratör, dekoratör m.fl. Benämningen är:

  • Grafiker, 3D.


2D Artist

Som namnet antyder pysslar en 2D artist eller 2D-grafiker med tvådimensionell grafik. 2D-grafik är fortfarande väldigt populärt bland både utvecklare och spelare, inte minst  i mobilspel och mer nischade titlar för digital nedladdning. Därför finns ett behov av specialiserade 2D-grafiker. Till skillnad från 3D-grafiker sätter 2D-grafik ett större krav på kunskaper inom illustration, teckning och ritning. 

Hur utbildar man sig till 2D-grafiker?
Du kan lära dig att bli 2D-grafiker på FutureGames och Forsbergs Skola. Även Uppsala universitet erbjuder enstaka kurser inom exempelvis 2D-animering. 

Concept Artist

En concept artist eller konceptare tar fram visuella skisser som beskriver och förmedlar spelets konstnärliga vision. Det kan handla om spelets karaktärer, miljöer och känsla. Konceptarens uppdrag börjar ofta med en idé som ska visualiseras, ofta i 2D. De koncept som godkänns tas vidare av 3D-grafiker som sedan skapar en tredimensionell modell utifrån de bilder som sedan ska användas i spelet. Konceptarens bilder används ofta även i marknadsföringen av spelet. 

 
 

Hur utbildar man sig till concept artist?
Det finns ingen direkt utbildning för konceptare i Sverige. Yrkesgruppen är relativt liten och det råder en hård global konkurrens om jobben som ofta återfinns hos de större företagen. En concept artist bör vara mycket duktig på bildskapande. Till syvende och sist är det portfolion som styr, men en konstnärlig utbildning kan vara bra som grund. Det kan även vara en fördel att ha en grundläggande förståelse för serieskapande.  

Art Director

En Art Director eller AD medverkar i utvecklingen av spelkonceptet, med ansvar for spelets visuella utformning. AD:n planlägger och värderar omfånget av det grafiska arbetet i tid och resurser. På ett spelföretag har vanligtvis enbart en AD.

Hur utbildar man sig till art director?
Det finns ingen art director-utbildning i spel. AD är något man blir efter flera års erfarenhet som spelgrafiker. Är det 3D som företaget jobbar med så har AD:n troligtvis en 3D-grafikutbildning bakom sig. För att bli AD måste man ha en god förmåga att planera och strukturera arbete, samt en god förmåga att kommunicera sina idéer.

Yrken på Arbetsförmedlingen visas enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK som Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för. Lediga jobb inom spelgrafik finns under yrkesgruppen Designer inom spel och digitala medier (SSYK 2173 & SSYK 2172).