MediaGymnasiet Nacka Strand

Vi är en skola som ofta beskrivs som familjär och där eleverna blir nyfikna, berikade och sedda. Vår vision är att alla elever ska bli sina bästa jag i lokaler som är anpassade för att bidra till en god arbetsmiljö. MediaGymnasiet är en arbets- och mötesplats även utanför lektionstid och våra elever väljer ofta att nyttja lokalerna efter lektionernas slut. Det finns utbildningar inom områdena speldesign och spelgrafik. Gymnasieprogrammet kallas Estetiska Programmet - Spel