Utbildning i programmering för spel
 

Programmering

Spelprogrammerarens arbete har en teoretisk utgångspunkt och skiljer sig ofta inte så mycket från programmerare i andra branscher. Arbetsuppgifterna består till största delen av att skriva kod som “ger spelet liv” genom att skapa funktioner och logiska samband. Programmeraren bygger ramen och verktygen som gör att spelet fungerar. Spelprogrammerare delas ibland upp i gameplay, tools och engine programmer.

En lead programmer, en typ av överordnad programmerare, deltar i förproduktionen med ansvar för vad som är programmeringsmässigt möjligt. Lead  har även ansvar för att dela upp designdokumentet till mindre programmeringsbara delmål och att deadlines för dessa hålls. En lead programmer samarbetar med producenten för att planera och utvärdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser.

Hur utbildar man sig till spelprogrammerare?

Man kan utbilda sig till programmerare på de flesta tekniska universitet och högskolor. Man bör däremot vara medveten om att det oftast inte är med enbart inriktning på spel. Vill man utbilda sig med andra som har samma mål med sin utbildning bör man välja ett lärosäte med en eller flera inriktning på spel. Är man intresserad av att studera universitet eller högskola så kan man välja Högskolan i Skövde, Uppsala Universitet, ChalmersLuleå tekniska universitet. Har man istället siktet inställt på Yrkeshögskola (YH) så är det PlaygroundSquad, Futurgames eller The Game Assembly som gäller.

Yrken på Arbetsförmedlingen visas enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK som Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för. Lediga jobb inom programmering finns under yrkesgruppen Utvecklare inom spel och digitala media (SSYK 2513).