Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms dramatiska högskola, en del av Stockholms konstnärliga högskola erbjuder en treårig utbildning i Filmljud. Utbildningen vänder sig till sökande som vill arbeta som ljudtekniker för film eller spel. Utbildningen har både praktiska moment med teknik och teamövningar samt en  teoretisk grund med exempelvis dramaturgisk förståelse. Det gör studenterna  mycket attraktiva i spelbranschen och flera tidigare filmljudstudenter arbetar i branschen idag.